Námsmatsdagur 28.september

Föstudaginn 28. september verður ekki kennsla í FSN.

Mánudaginn 1.október fá nemendur fyrri umsögn á þessari önn. Foreldar og forráðamenn nemenda sem eru yngri en 18 ára geta séð þessa umsögn í INNU.

Nemendur fá umsögn tvisvar sinnum yfir önnina í öllum áföngum. Þessar umsagnir eiga að gefa nemendum, foreldrum/forráðamönnum og umsjónarkennurum hugmynd um stöðu nemandans í námi. Við notum bókstafi þegar við gefum umsagnir en lokaeinkunn sem nemendur fá í lok annar er í tölustöfum.

Bókstafirnir hafa þessar merkingar:

Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla skal námsmat byggja á margvíslegum námsmatsaðferðum og taka til allra þátta námsins. Námsmat í FSN byggir á leiðsagnarmati og eru formleg próf í lok anna ekki til staðar. Vinna nemenda er metin jafnóðum allan námstímann og fá þeir auk tveggja umsagna lokaeinkunn í annarlok sem byggir á einkunnum fyrir verkefnavinnu nemandans yfir önnina.
Foreldrum er að sjálfsögðu velkomið að hafa samband við umsjónarkennara ef einhverjar spurningar vakna.