Samþætting námsgreina hefur fleiri kosti en galla

Samþætting námsgreina – grein í Netlu

Í þessari grein er sagt frá þróunarverkefninu SNÆ við Fjölbrautaskóla Snæfellinga.
Verkefnið fólst í samþættingu námsgreina og tók yfir þrjú skólaár. Markmiðum
verkefnisins er lýst og sagt frá undirbúningi þess og framkvæmd. Fjallað er um
samþættingu námsgreina, námsmat, erlent samstarf og mat lagt á verkefnið í heild.
Meginniðurstaða höfunda er að nám með þessum hætti hafi mun fleiri kosti en
ókosti. Berglind Axelsdóttir, Hrafnhildur Hallvarðsdóttir og Sólrún Guðjónsdóttir eru

 kennarar við Fjölbrautaskóla Snæfellinga.