Umsjón með nemendum

Umsjónarkerfi Fjölbrautaskóla Snæfellinga

Síðast breytt 29.ágúst.2016

Allir nemendur í Fjölbrautaskóla Snæfellinga sem eru yngri en 18 ára hafa umsjónarkennara. Eldri nemendur geta leitað til námsráðgjafa og aðstoðarskólameistara ef þeir þurfa aðstoð við val eða annað sem sem tengist námi við FSN. Aðstoðarskólameistari fer yfir námsferla útskriftarefna.

Markmiðið með umsjón er að stuðla að góðu námsgengi nemenda og koma í veg fyrir brottfall, stuðla að góðri líðan nemenda og miðla upplýsingum til nemenda og fræða þá um skólann.

Hlutverk umsjónarkennara er m.a.:

  • Að aðstoða nemendur við að gera námsferilsáætlun og er nemendum til ráðgjafar um ýmis mál er varða námsframvindu.
  • Að aðstoða nemendur við val. Valtímabil er um það bil ein vika á önn og umsjónarkennarinn staðfestir val allra umsjónarnemenda sinna í lok valtímabils eftir að hafa yfirfarið valið.
  • Að fylgjast með ástundun og mætingum nemenda og hefur samband við foreldra/forráðamenn ef ástæða er til.
  • Að fylgjast með athugasemdum um nemanda inn á Innu og gera ráðstafanir ef ástæða er til.
  • Að hitta hvern nemanda einslega tvisvar sinnum á önn.
  • Að vera talsmaður umsjónarnemenda sinna gagnvart stjórnendum, kennurum og öðru starfsfólki þegar við á.
  • Að vera tengiliður  milli foreldra/forráðamanna og skólans.

Upplýsingar um ástundun og mætingar nemenda yngri en 18 ára eru aðgengilegar í gegnum upplýsingakerfi Innu sem aðgengilegt er af vef skólans, www.fsn.is.